Badania termowizyjne urządzeń – zalety


Termowizja (inaczej zwana termografią) jest współcześnie szeroko wykorzystywanym sposobem diagnostyki urządzeń. Polega na procesie obrazowania w paśmie średniej podczerwieni.
Badania termowizyjne urządzeń przeprowadza się przy użyciu specjalnych kamer. Zasada ich działania opiera się na rejestracji obrazu energii cieplnej, emitowanej przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego. Kamera dokonuje pomiarów a następnie generuje obraz w oparciu o różnice temperatur.
Badania termowizyjne urządzeń znajdują szerokie zastosowanie w diagnostyce m.in maszyn. Służą bezinwazyjnej analizie pracy urządzeń, co więcej, przeprowadzane są podczas ich normalnej pracy; co zapobiega przestojom. Po przeprowadzonym prawidłowo i profesjonalnie badaniu, jesteśmy w stanie ocenić pracę urządzeń, oraz wskazać te elementy, które emitują niewspółmierną do wykonywanej pracy energię cieplną. Emisja ta może oznaczać np. przegrzanie urządzenia. Mamy możliwość zapobiegania awariom urządzeń, co jest kluczowe do zachowania ciągłości i płynności np.w procesie produkcyjnym.